Fordypningsoppgaven vg3

Utdrag fra læreplanen i norsk for vg3 studieforberedende program og påbygging til generell studiekompetanse:

  • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov
  • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
  • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon

Det er mye å velge i når du skal arbeide med fordypningsoppgaven. Dette er en idébank for deg som ikke helt vet hva du skal velge, og et hjelpemiddel for deg som ikke vet hvor du skal finne den litteraturen du trenger. På denne siden finner du ikke bare idéer til tema og litteraturforslag, du finner også lister over sekundærlitteratur og lenker til andre aktuelle nettsteder og databaser.

Reklamer

Når alt rakner

Dagens oppgavetips er en analyse av to ungdomsbøker som tar for seg en «omvendt klassereise». Det starter bra, før alt begynner å rakne. De to bøkene vi har valgt ut er Jan Tore Norengs Alfahann og Maja Lundes Battle. Diskuter problemstilling for oppgaven med læreren din.

alfahannJan Tore Nordeng: Alfahann (bm). Han har hele pakka: Han er smart, populær, kjekk, og har en kropp som alle de andre guttene i tiende misunner ham. I tillegg er Torstein sammen med Viktoria, den perfekte dama. Livet hans er som skapt for Instagram. Men den som har ALT, har også ALT å tape (DnBB).

Maja Lunde: Battle (bm). Amalie er vestkantjenta som har alt: utseende, penger, kjekk kjæreste og et stort dansetalent. Så raser verden sammen og hun må flytte fra alt hun kjenner. Livet er snudd på hodet, likevel forsøker Amalie å late som om ingenting har skjedd. Men en dag møter hun Mikael. Mikael som danser hip-hop, som er best til å battle, som er helt annerledes enn alle hun noen gang har kjent. Amalie må for første gang i livet virkelig tørre å stole på sine egne følelser, tørre å bryte regler, tørre å vise verden hvem hun er. «Battle» er en ungdomsroman fra Oslo, om dobbeltliv, dans og kjærlighet (DnBB).

Helteskikkelsen

Dagens oppgavetips er analyse av helteskikkelsen i litteraturen: De to tekstene vi har valgt ut er Louis Mastersons Uten nåde og David Howart Ni liv. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

Louis Masterson: Uten nåde (bm): De vet ikke mye om denne rangeren. De vet at han er spiller, at han er svak for kvinner og at han er livsfarlig med revolveren. De vet også at han er Rex Duncans morder, og at han må dø. Det er Troy Duncan som planlegger henrettelsen. Det er ikke nok bare å ta livet av Morgan Kane. Førsk skal de ydmyke han, og drepe han stykke for stykke. (DnBB)

David Howarth: Ni liv (oversatt). Den legendariske boka om Jan Baalsrud er en dramatisk fortelling om mot og medmenneskelighet på den ene siden, og feighet og angiveri på den andre. Baalsrud kom med fiskeskøyta «Brattholm» til Toftefjorden ved Ribbenesøy i Troms de siste dagene i mars 1943. Fire mann skulle ilandsettes for å organisere motstandsarbeid og drive sabotasje. De ble overrasket av et tysk marinefartøy. Alle unntatt Jan Baalsrud ble enten drept under skuddvekslingen eller henrettet etterpå. Baalsrud slapp unna med en istykkerskutt stortå. Den 1. juni kom han seg over grensen til Sverige. Da hadde han vært på flukt i over 2 måneder og tilbrakt 27 døgn nedgravd i snøen. Han måtte egenhendig skjære tærne av seg fordi det gikk koldbrann i dem. Viljen til å overleve var sterk og livet seiret. (DnBB)

Adaptasjon

Dagens oppgavetips er adaptasjon: Solas sønn og månens datter fra bok til film. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

Kjell Kristensen: Solas sønn og månens datter: I gode og onde dager (bm). 1. bind i romanen, bygget på dokumenter og sagn fra 1700-tallet. Tenåringsjenta Birte Andersdatter og hennes familie bryter opp fra Rørostraktene og rydder nytt land i Ballangen. I utmarka treffer Birte samegutten Niilas, og de to blir raskt forelsket i hverandre. Men alliansen er umulig. Samene var hedninger, og hadde hevd på jakt- og beiteområder som de norske la under seg. Deres kjærlighet må holdes hemmelig for enhver pris, og medfører både ulykker, død og katastrofer. (DnBB)

Kjell Kristensen: Solas sønn og månens datter: I dødsskyggens dal (bm). Annet bind av beretningen om Birte og Niilas. Liket av Birtes ektemann driver opp til overflaten, og lensmannen og folkene hans samler seg til etterforskning og nye avhør. Bare Birte og broren Benjamin vet hva som er skjedd med ham. De rømmer til fjells, men blir funnet og arrestert. To ganger klarer de å rømme, og er i ferd med å lykkes i flukten til Sverige. Men kjærligheten til Niilas holder Birte tilbake. (DnBB)

TV-serien ligger på nett-TV: https://tv.nrk.no/serie/solens-soenn-og-maanens-datter/sesong/1/episode/1

Oppvekst

Dagens oppgavetips er en sammenliknende analyse av to oppvekstskildringer, Ingeborg Arvolas Neiden 1970 og Brynjulf Jung Tjønns Alt det lyse og alt det mørke. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

Neiden 1970Ingeborg Arvola: Neiden 1970 (bm). I Neiden 1970 skriver Ingeborg Arvola om barndommen sammen med faren i den kvenske bygda Neiden i Øst-Finnmark. Faren spiser epler i underbuksa og vasker kopper og sokker i samme vann. Fisketurene varer gjennom natta og fyllekulene enda lenger. Samlivet deres er fylt av glede, tilhørighet, fylleangst og flid. Barndom og voksenliv reflekterer hverandre i denne sterke og sarte romanen. (forlagts omtale)

Brynjulf Jung Tjønn: Alt det lyse og alt det mørke (nyn). Gravide Hildegunn oppsøker mor si, Vibeke, for første gong på mange år. Slik blir vi kasta inn i forteljinga om Vibeke og oppveksten hennar i ei vestlandsbygd. Gradvis nærmar vi oss ei dramatisk hending som pregar dei begge. Alt det lyse og alt det mørke handlar om å forstå og leve med fortida – formidla i eit vakkert og sanseleg språk. (forlagts omtale)

 

Kulturmøte

Dagens oppgavetips er en sammenliknende analyse av to romaner som tar for seg kulturmøte: Maria Navarro Skarangers Alle utlendinger har lukka gardiner og Zeshan Shakars Tante Ulrikkes vei. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

Tante Ulrikke

Alle utlendinger har lukka gardinerMaria Navarro Skaranger: Alle utlendinger har lukka gardiner (bm). Alle som bor på Romsås, er egentlig fra et annet sted. Mariana går på ungdomsskolen og er forelska i Mu2. Storebroren hennes sitter i fengsel, lillebroren sitter bak gardinene. Faren deres tar fram en grønn Bibel og ber når han tror ingen ser ham. «Alle utlendinger har lukka gardiner» er direkte, morsom og ekte. En litterær debut med stor kraft. (DnBB)

Zeshan Shakar: Tante Ulrikkes vei (bm). «Det skjer ikke da. Jeg liker ikke skriving. Hvert fall ikke skrive dagbok ass. Det er for kæber, mann. Jeg snakker isteden ass. Men ok, ja ass, jeg er Jamaal. Svarting, muslim, fra Stovner, T.U.V, Tante Ulrikkes vei, du veit, representerer alltid.» «Det er tradisjon å kalle den førstefødte Mohammed, og Profeten er alle muslimers forbilde, men liksom, de som er så opptatt av at jeg skal komme ut dit og få en fin jobb og alt det der, jeg skjønner ikke hvorfor de ga meg det navnet.» Det er Norge på 2000-tallet. To gutter vokser opp i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. Foreldrene hadde et håp. Selv står de midt i brytningen mellom drabantbyen og storsamfunnet, mellom vaskehallen og studentkantina, karakterer og keef. «Kanskje høsten viktigste bok.» Erle Marie Sørheim, Dagbladet (DnBB)

Heltinnen i fantasylitteraturen

Dagens oppgavetips er en analyse av heltinnen i fantasylitteraturen. De utvalgte romanene er Siri Pettersens Odinsbarn og Jessica Townsends Ingenlund. Diskuter problemstilling for oppgaven din med faglærer.

odinsbarnJessica Townsend: Ingenlund. Morrigans forbannelse (oversatt). Morrigan Kråkh lever med en forbannelse hvilende over seg: Ved midnatt på elleveårsdagen sin vil hun dø. Rett før klokken slår siste slag, reddes hun av Jupiter Nord. Med glefsende røyk-og-skygge-jegere i hælene legger de på flukt og lander trygt i den skjulte byen Ingenlund. Jupiter har valgt Morrigan som sin aspirant og deltaker i konkurransen om en plass i Det Vunderlige Selskap. Men i motsetning til de andre kandidatene har Morrigan ingen spesielle evner eller ferdigheter å skryte av. Jessica Townsend bor nå i Australia, men har tidligere bodd i London i flere perioder. Hun jobbet som forlagskonsulent i åtte år og har vært redaktør for Steve Irwins barnebokmagasin Australia Zoo. Ingenlund er hennes første roman. (DnBB)

Siri Pettersen: Odinsbarn (bm): Tenk deg å mangle noe alle andre har. Noe som beviser at du hører til i denne verden. Noe så viktig at uten det, er du ingenting. En pest. En myte. Et menneske. Femten vintre gammel får Hirka vite at hun er et odinsbarn – en halelaus råttenskap fra en annen verden. Foraktet. Fryktet. Og jaget. Hun aner ikke lenger hvem hun er, og noen vil drepe henne for at det skal forbli en hemmelighet. Men det finnes verre ting enn odinsbarn, og Hirka er ikke den eneste skapningen som har brutt gjennom portene… Odinsbarn er original fantasy på norrøn grunn. Et oppgjør med fremmedfrykt, blind tro og retten eller viljen til å lede. Det er den første av tre bøker om Hirka, i serien Ravneringene (Forlagets omtale).

Kulturmøte

Dagens oppgavetips er en sammenliknende analyse av to romaner som tar for seg kulturmøter, Frank A. Jensen Saltbingen og Ellen Hofsøs Elvesang. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

SaltbingenFrank A. Jensen: Saltbingen (bm). Saltbingen forteller historien om samiske Agnar, som vokser opp i ei lita bygd i Tysfjord i Nord-Norge på 50- og 60-tallet. Hovedtemaet i Saltbingen er rasisme og fremmedfølelse, og boka skilder livet til sjøsamene i Nord-Norge i denne perioden. (DnBB)

Ellen Hofsø: Elvesang (bm). Året er 1868. I svenske Tornedalen har hungersnøden herjet i flere å på rad. Fortvilte foreldre sender barna sine med samene til den nordnorske kysten for at de skal overleve. Kvenjenta Kaarine på femten år har lovet moren sin å passe på den yngre broren Daniel. Men søsknene kommer bort fra hverandre på veien. Daniel forsvinner nordover, mens Kaarina havner hos ekteparet Kirsten og Anders i Lavangen. Hun gjør så godt hun kan for å bli likt, men blir ikke godt mottatt. Kaarina bestemmer seg for å rømme, hun må finne Daniel. Og Áslat, samegutten som ga henne reinkalven. Fortelling for mellom-/ungdomstrinnet. (DnBB)

Triviallitteratur og klassiker

Dagens oppgavetips er en sammenliknende analyse av to kjærlighetsromaner: Margit Sandemos Trollbundet og Sigrid Undsets Kransen. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

KransenMargit Sandemo: Trollbundet (bm). Silje Arngrimsdatter var 17 år gammel da pesten tok livet av hele slekten hennes i 1581. Med to foreldreløse barn å ta hånd om, nærmet hun seg likbålene utenfor Trondhjem for å få varmen i seg. Bare en mann ville hjelpe henne. En mann av Isfolkets ætt. (DnBB)

Sigrid Undset: Kransen (bm). Kransen skildrer Kristins oppvekst og ungdom og hennes nære forhold til faren, storbonden Lavrans. Som barn ble hun trolovet med sønnen på nabogården, men hun trasser seg til ekteskap med adelsmannen Erlend. Da bærer hun allerede hans barn. En slik oppførsel setter henne i konflikt med både familie, slekt og kirke. Fortellingen fortsetter i Husfrue og Korset (DnBB).

Etterkrigslitteraturen

Dagens oppgavetips er en analyse av to etterkrigsromaner som begge handler om krigstiden, Tarjei Vesaas huset i mørkret og Sigurd Hoels Møte ved milepælen. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

Møte ved milepælenTarjei Vesaas: Huset i mørkret (nyn). Da boka kom ut i 1945, vart ho først og fremst lese som eit fortetta uttrykk for nordmenns oppleving av den tyske okkupasjonen. Boka er imidlertid noko meir enn ein okkupasjonsroman. Ho er og ei allegorisk skildring av menneskets kamp mot undertrykking og vald, der Vesaas skildrer menneskets styrke og veikskapar, individet slik det openberrer seg når det blir sett på prøve. (DnBB)

Sigurd Hoel: Møte ved milepælen (bm) I denne romanen om okkupasjonstiden i Norge, spør forfatteren hvorfor noen nordmenn ble landssvikere under siste verdenskrig. Etterhvert kommer både svikerne, domsmenn og dommere på anklagebenken. Vi får høre om folk som er blitt forrædere på grunn av ham, fortelleren. Så treffer han kvinnen han elsket og sviktet i sin ungdom, og hans opplevelse av deres kjærlighetshistorie bringer romanens hovedproblem tett innpå ham, og viser hvor vanskelig skyldspørsmålet er. (DnBB)

Ungdomsskolen

Dagens oppgavetips er en sammenliknende analyse av to bøker som tar for seg tida på ungdomsskolen, Heidi Furres roman Ungdomsskulen og Anders N. Kvammens tegneserieroman Ungdomsskolen. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

Heidi Furre: Ungdomsskulen (nyn). Maja vil gjerne vere ei av dei som blir invitert på festar, ei som har drukke både øl og sprit, ei som har hatt sex. Samstundes vil ho òg vere det barnet ho framleis er, bade med bestevenene Pelle og Maria, eller berre sitje på rommet og prate. Pappaen hennes har forsvunne på sjøen, ingen veit om han er daud eller levande. Så dukkar det opp ein litt eldre gut. Vampyren. Så forsvinn Pelle og Maria for ei stund. Så vil Maja at mamma og stefaren skal skilje seg. Så trur ho at ingen bryr seg om henne. (DnBB)

Anders N. Kvammen: Ungdomsskolen (bm). Aksel begynner på en helt ny ungdomsskole, og strever med å finne seg til rette i det tøffe sosiale klimaet på skolen. Da Aksels fetter, bestekompis og klippe i tilværelsen omkommer i en ulykke, blir det ytterligere en stein til byrden. Den unge Aksel må kjempe seg gjennom sorg, sinne og konfrontasjoner med alt fra ungdomspsykologen til plageåndene. Men heldigvis har Aksel en støttende og fortåelsesfull familie som gjøre sitt beste for at han skal ha det bra. Og selv om han er en følsom gutt, har han også styrke til å komme seg gjennom problemene. I sin første bok viser Anders N. Kvammen et naturlig fortellertalent, han har utviklet sin særegne poetiske stil med detaljrikdom, innlevelse og humor. (DnBB)