6) Litteraturlista

Nedenfor ser du hvordan du lager ei litteraturliste. Litteraturlista settes opp alfabetisk etter forfatteren etternavn, eventuelt etter tittel eller institusjon, som vist under.

Bok med én forfatter:

 • Kriznik, Heidi Marie (2007): Borte en vinter. Oslo: Forlaget Oktober.

Bok med to forfattere:

 • Bårdnes, Vibeke og Løkse, Mariann (2011): Informasjonskompetanse: Håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Bok med tre eller flere forfattere:
Har boka tre eller flere forfattere, fører du opp den første forfatteren som nevnes og føyer til mfl.

 • Dahl, Berit Helene mfl. (2008): Grip teksten: Norsk Vg2 studieforbereredende utdanningsprogram. [u.s]: Aschehoug.

Hvis utgivelsessted mangler, kan man skrive [u.s.], som betyr uten sted.

Andre utgave eller senere utgaver av ei bok: Mange bøker kommer ut i nye opplag og nye utgaver. Er det en ny utgave, er innholdet revidert. Bruker du andre utgave eller en senere utgave, skal henvisninga tilkjennegi dette.

 • Jansson, Benthe Kolberg mfl. (2009): TemaVg2: Norsk språk og litteratur. 2. utg. Oslo: Samlaget.

Bøker utgitt av samme forfatter, samme publiseringssår:
Bruker du flere bøker av samme forfatter utgitt samme år, må du skille disse fra hverandre. Du skiller dem fra hverandre med å tilføye a og b etter utgivelsesåret.

 • Napier, A. (1993a): Fatal storm. Sydney: Allen and Unwin.
 • Napier, A. (1993b): Survival at sea. Sydney: Allen and Unwin.

Bok med redaktør(er):
Boka kan ha én eller flere redaktører. Du fører opp alle redaktørene opp til to, og føyer til (red.). Har boka tre eller flere redaktører, fører du opp den første som nevnes:

 • Haugen, Torgeir (red.) (1998): Litterære skygger: Norsk fantastisk litteratur. Oslo: LNU / Cappelen akademiske.

Er kilden ei novelle eller et dikt hentet fra et helt verk:
Når du oppgir ei novelle eller et dikt fra en samling, gjør du det slik:

 • Breiteig, Bjarte (2000): ”Stockholm”. I: Surrogater. Oslo: Aschehoug.

Kapittel i antologi med redaktør:
Hvis du henviser til et kapittel i en antologi, skal du først henvise til kapitelets forfatter, deretter til tittelen på kapitelet. Tittelen på kapittelet skal settes i anførsel. Du må ikke glemme å henvise til verket kapitelet er hentet fra, både verkets tittel og redaktørens navn etterfulgt av (red.) skal med. Tittelen på verket skal stå i kursiv.

 • Wærp, Henning Howlid (1998): “Utover enhver grense: Gotiske trek I Ragnhild Jølsens romancer” I: Haugen, Torgeir (red.): Litterære skygger: Norsk fantastisk litteratur. Oslo: LNU / Cappelen akademiske.

Tidsskriftartikkel:
Henviser du til en tidsskriftsartikkel, er artikkelforfatteren ordningsord. Tittelen på artikkelen skal stå i anførsel. Navn på tidsskriftet i kursiv. Årgang, volum og sidetall skal også oppgis.

 • Christensen, Tor Bjarne (2008): “De rike skogene vernes ikke”. Natur & miljø. 4: 6-7.

Elektroniske tidsskrift:
Bruker du et elektronisk tidsskrift, må du føye til DOI-kode (adressen til dokumentet) og lesedato.

 • Skargren, E.I. og Oberg, B. (1998): ”Predictive factors for 1-year outcome of low-back and neck pain in patients treated in primary care: Comparison between the treatment strategies chiropractic and physiotherapy”. Pain. 77(2):201-208. DOI: Elsevier/ScienceDirect/ O304-3959(98)00101-8. [Lesedato 08.02.1999].

Leksika:
Allmennkunnskap trenger man ikke henvisne til. Henter du derimot ut utførlig informasjon om et emne fra et leksikon, må du henvise til oppslagsordet i leksikonet.

 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon (2006): “Marxisme”. Bind 10: 203-204. Oslo: Kunnskapforlaget.

Elektroniske leksika:
Elektroniske artikler har ofte forfatter. Hvis forfatteren er nevnt, føres han opp. Husk URL og lesedato.

Offentlige dokumenter: Offentlige dokumenter er ofte uten forfatter. Er ingen forfatter nevnt, kan du bruke tittel som ordningsord.

Avisartikler:
Hvis avisartikkelen har en forfatter, fører du opp forfatteren først

 • Dahl, Eirik (2012): “I kø for mølja”. Folkebladet, 12.01.2012:3.

Er forfatteren ukjent, er avisa forfatter.

 • Folkebladet, 12.01.2012:3: “I kø for mølja”.

Nettsider:
Når kilden du oppgir er en internettside, skal du oppgi forfatteren (dersom denne er kjent), tittel, adressen til siden, når teksten ble publisert og når du hentet informasjon fra siden.

Mangler siden forfatter, kan du bruke organisasjonsnavn eller tittel som ordningsord.

Filmer eller DVD-er
Hvis du henviser til en DVD, tar du med: regissør (utgivelsesår): Tittel [DVD]

 • Schwentke, Robert (2015): Insurgent [DVD].

Ligger filmen på nett, legger du til nettadresse og lesedato:

Sosiale medier

Ta med forfatter, årstall, URL og lesedato. Eksemplene under er fra Twitter, Facebook og blogg

© Kari Brenden-Bech og Hans Roald Hansen
Senja videregående skole
2012, oppdatert 2015

Litteraturliste:

 • Bårdnes, Vibeke og Løkse, Mariann (2011): Informasjonskompetanse: Håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Dahl, Berit Helene mfl. (2013): Grip teksten. Norsk vg1. 4. utg. Oslo: Aschehoug
 • Helness, Anna mfl. (2010): Lær deg korrekt bruk av sitat og kildehenvisninger. http://www.hf.uio.no/tjenester/bibliotek/sitat/stiler.html [Lesedato 24.10.2011]
 • Sprangen, Inger Cathrine (2007): Referansehåndboken. En veiledning i kildebruk og henvisning til kilder. Oslo: Spartacus.
Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s