Dystopier

Epidemier og pandemier

Hvordan beskrives epidemier og pandemier i litteraturen? Er dette et tema som interesserer deg? Under er to bøker som handler om epidemier. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglærer.

Hanne-Vibeke Holst: Som pesten (oversatt) Karoline Branner flytter fra Danmark til Genève, for å jobbe som koordinator i WHOs avdeling pandemibekjempelse. Ikke før hun har reist, sveiper en ny og livsfarlig influensa over Danmark, før den begynner på sin ferd rundt kloden. Mens Branner kjemper mot klokken for å stanse epidemien, forsøker hun å holde sammen et kjærlighetsforhold med dårlige utsikter, og avsløre de politisk-økonomiske maktkampene som foregår i WHOs kulisser. Branner står ovenfor en rekke moralske dilemmaer. Kan idealismen overleve sine egne, potensielt dødelige, konsekvenser? Omtalen er utarbeidet av BS.

Gaute Heivoll: Kongens hjerte (bm). Romanen handler om en sjøreise fra Norge til København i år 1775. Ombord møter vi en far og hans syke datter, som sammen med andre radesyke pasienter skal fraktes til Kong Fredriks hospital for behandling. Overfarten er ikke uten farer, og galskapen tiltar desto lenger reisen drøyer. Samtidig er faren vitne til at datteren spises opp av sykdommen innenfra. Han har bare henne igjen, fra før har han mistet både kone og et annet barn. Kommer hun til å klare seg? «Kongens hjerte» er et intenst drama gjennomlyst av den sterke kjærligheten til et barn. Gaute Heivoll fikk sitt store gjennombrudd med «Før jeg brenner ned» i 2010. Omtalen er utarbeidet av BS.

To dystopiske ungdomsbøker

Det utgis fremdeles mange dystopiske romaner for ungdom og unge voksne, og dagens oppgavetips er å undersøke to slike: Sigbjørn Mostues I morgen er alt mørkt. Brages historie. og May Grethe Lerums Solstorm. Du kan f.eks. undersøke helteskikkelsen, se på de karakteristiske trekkene ved det dystopiske samfunnet, undersøke eventuelle årsaker til uføret og se om boka kritiserer trekk i dagens samfunn.

I morgen er alt mørkt28842cea1aaee11597dae9eaff92a84b7366864ae3399d4b5a3b34ac

 

 

 

 

 

 

 

 

May Grethe Lehrum Solstorm: Himmelslør (bm). Maya, moren og broren er på vei hjem fra hyttetur da de får vite at en solstorm er på vei. En solstorm er farlig ved at den fører til at all elektrisitet blir borte – veien fra det normale til unntakstilstand er kort, og alt er bare kaos. Solstorm er en spenningsroman for ungdom som inkluderer både et gisseldrama og en kjærlighetshistorie (DnBB).

Sigbjørn Mostue: I morgen er alt mørkt (bm). Brage er en vanlig tenåring, med hjertet håpløst fortapt til den uoppnåelige Frida. Han og vennene lever sine trygge liv i oljenlandet Norge, skjermet mot verdens råskap. Tror de. En dag meldes det fra Japan om rasende horder av mennesker, såkalt forrykte. De går løs på alt og alle. Når galskapen og smitten brer seg skal ikke bare Brages liv falle sammen, men også hele verden. I morgen er alt mørkt er en voldsom, men også følsom fortelling hvor skremmende paralleller til hendelser i den virkelige verden gjør dette til tankevekkende lesning (DnBB).

 

Dagens oppgavetips: To dystopier

eppsone zDystopien er i vinden som aldri før. Dagens oppgavetips er en sammenliknende analyse av to dystopiske romaner: Axel Jensens Epp og Øyvind Vågnes’ Sone Z. Epp handler om et fremtidssamfunn der effektivitet er alfa og omega. I Sone Z befinner vi oss i et gjennomkontrollert samfunn i etterkant av en eller annen form for katastrofe. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

Axel Jensen: Epp (bm). Romanen er en satirisk fremtidsroman der hovedpersonen er en forhenværende, tvers igjennom anonym funksjonær i et tvers igjennom «effektivt» samfunn (DnBB).

Øyvind Vågnes: Sone Z (nynorsk). DeGarve har styrt ubemanna fly over sone Z i mange år. Han har vore uthaldande der andre på skiftet har falle ifrå, noko som har gjort han til ein legende på vaktsentralen. Det er i Sone Z at flyktningane prøver å ta seg inn i landet. Operatørar som DeGarve held dei ute, med dei midla som krevst. Ein dag forsvinn Lil, den vaksne dotter hans, på mystisk vis. Sjølv om det finst kamera overalt, kan ingen finne ut kvar ho er. DeGarve må sjølv ta til å leite, og gamle sår opnar seg. Har han nokon gong kjend dotter si? Kva for slags far har han vore? Kva for ein slags ektemann? Og kva vil dei kvite skuggane i draumane med han, skuggar han før berre har sett med flyets varmesøkande kamera? Sone Z er ein høgaktuell roman, som skildrar eit samfunn med total overvaking og skarp grensekontroll, der menneskeverdet er sett alvorleg på prøve. Men det er også ei forteljing om ein mann som blir konfrontert med blindflekkane i sitt eige liv, og omstenda som har skapt dei. (Forlagets omtale)

Dagens oppgavetips: to dystopier

Dystopien er i vinden som aldri før, og dagens oppgavetips er en sammenliknende analyse av to dystopiske romaner: Bing & Bringsværd London 2084 og Kazuo Ishiguros Gå aldri fra meg. Et sentralt tema i begge bøkene er etiske dilemmaer knyttet til kloning, men bøkene er også forskjellige. Mens London 2084 er dystopisk science fiction, er handlinga i Gå aldri fra meg lagt til ei tenkt fortid. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

gåKazuo Ishiguro: Gå aldri fra meg (oversatt): Kathy, Ruth og Tommy har vært elever ved Hailsham, en idyllisk kostskole på den engelske landsbygda. Elevene der fikk den beste omsorg, de blei opplært til at de var spesielle og enestående og at de hadde en bestemmelse. Mange år seinere lar Kathy, som nå er blitt 31, tankene vandre tilbake til åren e på Hailsham. Langsomt avdekkes urovekkende kunnskaper om det livet elevene der er eslet til. Gradvis går sannheten om deres tilsynelatende sorgfrie oppvekst opp for dem, og det blir klart hva framtida vil bringe (DnBB).

london 2084Jon Bing & Tor Åge Bringsværd: London 2084 (bm). År 2084: Havnivået har steget og satt byer og land delvis under vann. Ozonlaget er tynt, dyrelivet er nesten utryddet, og ny teknologi og et formidabelt offentlig overvåkningssystem har skapt en radikalt annerledes hverdag. En vanlig grå aprildag i Oslo får privatetterforsker Robert Altermann en overraskende ny sak i fanget: I London er en ung mann funnet død, en mann som viser seg å være knyttet til Robert Altermann på måter han ikke kunne ha forestilt seg. Han drar straks over for å gjøre sine egne undersøkelser. Dette fører ham inn i en verden av lyssky nettgambling, organhandel og utstrakt eksperimentering med biologisk materiale og menneske-maskin-grensesnitt. Og å drive privat etterforskning i et samfunn der alt og alle er under konstant observasjon, og man ikke kan gjøre noe uten å etterlate seg elektroniske spor, er en utfordring selv for den drevne datasnoken Robert Altermann (Forlagets omtale).

Du finner faglitteratur til oppgaven din nederst på denne sida