epidemier

Epidemier og pandemier

Hvordan beskrives epidemier og pandemier i litteraturen? Er dette et tema som interesserer deg? Under er to bøker som handler om epidemier. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglærer.

Hanne-Vibeke Holst: Som pesten (oversatt) Karoline Branner flytter fra Danmark til Genève, for å jobbe som koordinator i WHOs avdeling pandemibekjempelse. Ikke før hun har reist, sveiper en ny og livsfarlig influensa over Danmark, før den begynner på sin ferd rundt kloden. Mens Branner kjemper mot klokken for å stanse epidemien, forsøker hun å holde sammen et kjærlighetsforhold med dårlige utsikter, og avsløre de politisk-økonomiske maktkampene som foregår i WHOs kulisser. Branner står ovenfor en rekke moralske dilemmaer. Kan idealismen overleve sine egne, potensielt dødelige, konsekvenser? Omtalen er utarbeidet av BS.

Gaute Heivoll: Kongens hjerte (bm). Romanen handler om en sjøreise fra Norge til København i år 1775. Ombord møter vi en far og hans syke datter, som sammen med andre radesyke pasienter skal fraktes til Kong Fredriks hospital for behandling. Overfarten er ikke uten farer, og galskapen tiltar desto lenger reisen drøyer. Samtidig er faren vitne til at datteren spises opp av sykdommen innenfra. Han har bare henne igjen, fra før har han mistet både kone og et annet barn. Kommer hun til å klare seg? «Kongens hjerte» er et intenst drama gjennomlyst av den sterke kjærligheten til et barn. Gaute Heivoll fikk sitt store gjennombrudd med «Før jeg brenner ned» i 2010. Omtalen er utarbeidet av BS.