Dagens oppgavetips: To historiske romaner om livet på Finnskogen

Finne lyDet vokser et tre i MostamäggDagens oppgavetips er en sammenliknende analyse av to historiske romaner: Britt Karin Larsens Det vokser et tre på Mostamägg og Aina Bassos Finne ly. Felles for de to bøkene er at de tar for seg livet på Finnskogen på 1800-tallet. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

Aina Basso: Finne ly (nyn). Finnskogen, 1849. Hanna søkjer teneste hos ein enkemann med to søner. Karfolket på garden har ikkje mykje til overs for dei som er av reisande slekt, og Hanna må halde tett om kven ho er. Den yngste sonen får eit godt auge til henne, men odelsguten står i vegen for hans forsøk på å nærme seg. Fordommar, frykt og sjalusi gjer seg etterkvart gjeldande, og Hanna må ta stilling til kva tryggleiken er verdt om han går på kostnad av hennar eigen fridom. Finne ly er ei forteljing frå romanifolkets nære forhistorie, som også speglar vår tid. (Forlagets omtale)

Britt Karin Larsen: Det vokser et tre på Mostamägg (bm). Mostamägg er en roman fra Finnskogen med handling lagt til attenhundretallet. Også den skogfinske minoriteten har sine utstøtte, som må klare seg selv som best de kan. På en vakker, rå, øm og til tider dypt rørende måte skildrer Britt Karin Larsen Linas og Tanelis kamp for å overleve, og båndene til den naturen de henter styrke og livberging hos.(Forlagets omtale)

Reklame