Karin Fossum

Når ungdom er gjerningsmenn

Det er skrevet en rekke kriminalromaner hvor ungdom er gjerningsmenn. Dette er et interessant tema for fordypningsoppgaven. Under er et forslag til to bøker. Diskuter problemstilling for oppgaven din med faglærer.

Karin Fossum: Bakom synger døden (bm). I Bakom synger døden tegner Karin Fossum nok en gang et mørkt, fascinerende bilde av hva som får mennesker til å drepe. Og som så ofte står unge mennesker i sentrum for Fossums oppmerksomhet. (Forlagets omtale)

Torkil Damhaug: Glasshjerte (bm). Glasshjerte er et sterkt portrett av to familier som blir rammet av en tragedie. Robin og Mikkel er brødre. Robin blir vitne til det grusomme som skjer med kusinen Amina, og klarer ikke å hjelpe henne. Etterpå er han ute av stand til å uttrykke hva han har sett. Mens broren Mikkel vet noe han ikke vil fortelle til noen. Vi møter også en tidligere advokat som nylig er sluppet ut etter en lang fengselsstraff for mordet på en prostituert. Han hevder å ikke huske hva som skjedde den natten, men har sonet straffen. Nå er han tilbake, men kan ikke lenger jobbe som advokat. Han blir hyret inn som privat etterforsker av advokatfirmaet som har i oppgave å forsvare en av de involverte. Jobben vekker livsgnisten i ham igjen, og får ham til å begynne å grave i omstendighetene omkring sin egen sak (BS).