Stillheten etterpå

#metoo i ungdomslitteraturen

#Metoo har forlengs inntatt ungdomslitteraturen. Under er to bøker som tar for seg denne problematikken på veldig forskjellige måter. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

Helene Uri: Stillheten etterpå (bm). Ada er ny i klassen. Ingen kjenner henne, og ingen vet noe om henne. Derfor føler hun endelig at hun kan være den hun egentlig er. Odd-Erik er nyutdannet lærer, og i likhet med Ada gleder han seg til å få en frisk start. Men de har begge hemmeligheter å bære på, og det er ikke sikkert at de klarer å se utover seg selv og innse hva som egentlig skjer i klasserommet. Fortelling for ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.

Kristin von Hirsch: Med på leken (bm). 18 år gamle Amalie har blitt utsatt for «gråsoneovergrep» på fest, der alkohol er involvert og gjerningsmannen er en i bekjentskapskretsen. Smerten og skammen er altoppslukende og lenge har hun bare lyst til å dø. Det tar ikke lang tid før hun har mistet alt hun elsker. Gradvis endrer smerten seg til aggresjon, og hun opparbeider et raseri og et ønske om hevn. Hun vil ikke gi seg før de som skadet henne selv ønsker å dø. Denne fortellingen skildrer effekten av hva et seksuelt overgrep kan føre til. Det handler om tap, smerte, sinne og hevn, men også om kjærlighet, kunnskap, felleskap og solidaritet. Fortelling for ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.

Sølberget lister opp flere alternativer