Verdenskrigen

Holocaust i litteraturen

Dagens oppgavetips er en analyse av to sakprosatekster som tar for seg holocaust. Den ene boka er skrevet i 1976, den andre er helt ny. Hva er forskjellen mellom etterkrigstidens og dagens fortellinger? Diskuter problemstilling for oppgaven med læreren din.

Herman Sachnowitz: Det angår også deg (bm). Dette er den gripende historien til norsk-jødiske Herman Sachnowitz, som sammen med sin far og sju søsken ble sendt til Auschwitz under den annen verdenskrig. Hermans far og de tre søstrene ble gasset i hjel ved ankomsten til leiren, mens Herman og de fire brødrene hans klamret seg fast til livet, så lenge som mulig. Herman sto snart alene tilbake av en familie på ni. Han bestemte seg da: Han skulle tilbake til Norge. Han skulle overleve. Her er hans dramatiske historie, skrevet av forfatteren Arnold Jacoby gjennom mange års samtaler med Herman Sachnowitz. Det angår også deg fra 1976, er oversatt til flere språk og ble i 2015 kåret til en av de ti mest betydningsfulle norske bøkene om andre verdenskrig. (Forlagets omtale)

Irene Levin: Vi snakket ikke om holocaust (bm). Da moren døde, fant Irene Levin notater og skriblerier som kastet nytt lys over livet hennes. Hvordan var det egentlig å være jøde i Norge etter krigen? For noen år siden, da Irene Levin ryddet i sakene etter sin avdøde mor, fant hun noen skrevne ark. De dukket opp litt her og der, noen i en bokhylle, andre i en bunke med gamle kvitteringer. Først virket det som usystematiske skriblerier, alt fra lange fortellinger med en begynnelse og en slutt, til korte brokker, nærmest som huskelapper. Etter hvert begynte Irene Levin å gå grundigere gjennom notatene. Et nytt bilde av Fanny Raskows historie avtegnet seg, preget av selvbebreidelser fra krigen. Under datterens oppvekst i etterkrigstiden var de traumatiske hendelsene hele tiden til stede i hverdagen. De ble bare ikke snakket om. Hvorfor ble det slik? Irene Levin er akademiker og har også tidligere jobbet med taushet som fenomen. I Vi snakket ikke om Holocaust bringer hun temaet inn både i sin personlige og profesjonelle historie: Hvordan var det å være jøde i Norge etter krigen? Var det slik at jødenes grusomme skjebne ikke passet med det norske krigsnarrativet? (Forlagets omtale)

Biografisk om krigen

Dagens oppgavetips er en sammenliknende analyse av to biografiske romaner som tar for seg 2. verdenskrig. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

HimmelarkivetGaute Heivoll: Himmelarkivet (bm). Denne romanen tar utgangspunkt i historien til den virkelige personen Louis Severin Hogganvik som ble arrestert av Gestapo i januar 1945. Etter ni dager med tortur lyktes han i å begå selvmord. Hvem var han? Og hvordan gikk det med hans hustru, Theodora? Tiden leger ikke alle sår. (DnBB)

Leksikon omSimon Stranger: Leksikon om lys og mørke (bm). En dag oppdager Simon Stranger noe underlig om svigerfamilien sin: etter 2. verdenskrig, bosatte den jødiske Komissar-slekten seg i Bandeklosteret. Under krigen var dette hovedkvarteret til angiveren og provokatøren Henry Rinnan, som etter krigen ble dømt for langssvik og henrettet. Hvordan kunne Kommisar-familien ønske å bo et slikt sted? Og hvilket mørke førte Rinnan, en forsagt skomakersønn, til å angi og torturere sine egne landsmenn, til å bli mannen han huskes som? I en drivende, alfabetisk kapittelstruktur gir Stranger en litterær fremstilling av faktiske hendelser knyttet til Rinnans liv og Komissarenes familiehistorie. Boka er solgt til utgivelse i flere land. (DnBB)

Tirpitz i skjønnlitteratur og sakprosa

Dagens oppgavetips er å undersøke hvordan senkingen av Tirpitz er fremstilt i skjønnlitteratur og sakprosa. De to tekstene vi har valgt ut er Alf R. Jacobsens Banesår og Ingrid Storholmens Her lå Tirpitz. Diskuter problemstillinga for oppgaven din med faglærer.

Banesår

Her lå tirpitz

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf R. Jacobsen: Banesår (bm). Forfatteren forteller om hva som skjedde da Hitlers forsøk på å dominere Nordkalotten endte i en tragedie. Fire dvergubåter trengte inn i flåtebasen og påførte Tirpitz alvorlige skader, dette blir av mange regnet som et av de modigste angrep i historien. Underveis i boken beretter forfatteren også om en av krigens store gåter – hva som skjedde med dvergubåten X5 og dens tapre mannskap. Har litteraturliste. (Forlagets omtale)

Ingrid Storholmen: Her lå Tirpitz (bm). Da slagskipet Tirpitz ble sjøsatt i 1939, var det Europas største, med et mannskap på over 2500. «Ikke noe annet mål kan sammenliknes med det,» skal Churchill ha uttalt i begynnelsen av krigen. Da britiske bombefly senket Tirpitz 12. november 1944 ved Håkøya i Troms, hadde skipet knapt vært i kamp. 971 mann omkom. Tirpitz lå lenge i Fættenfjorden, ikke langt fra der forfatteren vokste opp. Hver gang familien passerte stedet, sa de voksne: «Her lå Tirpitz.» Et minne som ble utgangspunktet for denne romanen.

Dette er fortellingene til skipets marinegaster og offiserer før, under og etter krigen. Gjennom et kor av stemmer møter vi de som døde og de som vendte hjem. Det er krig, de er tyske okkupanter, men fienden blir her avkledd den vanligste vernedrakten mot identifikasjon: uniformen.
«Her lå Tirpitz» er en antikrigsroman med uhyggelig aktualitet. (Forlagets omtale)

 

 

 

Dagens oppgavetips: 2. verdenskrig i ungdomslitteraturen

2. verdenskrig er et uuttømmelig tema i skjønnlitteratur for både barn, unge og voksne, og dagens oppgavetips er fremstillingen av krigen i ungdomslitteraturen. Biblioteket har valgt ut to bøker: Annika Thors En øy i havet og Marianne Kaurins Nærmere høst. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

Nærmere høstMarianne Kaurin: Nærmere høst (bm). I en bygård på Grünerløkka sitter Sonja og venter på søsteren Ilse. Hun skulle ha vært hjemme for lenge siden. Ute faller årets første snø. Plutselig banker det på døren. Utenfor står tre politimenn. Året er 1942. «Nærmere høst» er en roman om å håpe og om å miste – om små tilfeldigheter og store drømmer. Boken er nominert til Uprisen – årets ungdomsbok 2013. (Forlagets omtale)

en øyAnnika Thor: En øy i havet (oversatt). Det er like før krigen bryter ut i Europa. Jødeforfølgelsen er i gang. Steffi og Nelli er sendt fra sult og utrygghet i Wien til sikkerhet i Sverige. Men på en øy i den svenske skjærgården er ingenting slik de hadde tenkt seg. Dette er den første av fire bøker om Steffi. (Forlagets omtale)

Dagens oppgavetips: krigsdagbok og biografi

Dagens oppgavetips er å undersøke ei dagbok og en biografi fra andre verdenskrig. Det er utgitt utallige bøker om krigen, og dagens tips er å skrive om Anne Franks dagbok og Oddvar Schjølbergs Angitt av mamma. Diskuter problemstilling for oppgaven med faglæreren din.

angitt

Angitt av mamma: Aktive Fredsforlag har gitt ut boken «Angitt av mamma», en biografi om vårt tidsvitne Maria (Schwartz) Gabrielsen. Her kan man lese historien om Marias barndom som brutalt blir ødelagt da hennes mor angir sin egen ektemann og barnas far til Gestapo. Han ble sendt til gasskammeret i Auschwitz. Deretter angir hun sine egne barn, og Maria og hennes seks søsken blir sendt til konsentrasjonsleiren Therezienstadt (Forlagets omtale).

Anne Franks dagbok: 13 år gammel begynte Anne Frank å skrive denne dagboka. I tid strekker den seg fra 14. juni 1942 til 1. august 1944. Den forteller om hennes opplevelse av de to årene hun og hennes nærmeste levde i dekning for nazistene under den 2. verdenskrig. Boka gir et bilde av en tenåring, hennes tanker og følelser, drømmer og lengsler, og forventninger til fremtiden (DnBB).